Laptop HP Cũ nhập khẩu đã được kiểm tra kỹ càng. Tình trạng còn như mới 90 – 99%

40 % Laptop HP 430 G1 I3
4.700.000